Адыгэ быныр нэхъыжьхэм йолъэ1у ди лъэпкъ гупсысэк1эмрэ дунейтетык1эмрэ я гъащ1эр хуаунэт1ыным.

comments powered by HyperComments